Ostatní

Výzva č. 37 IROP se sice blíží ke konci, ale již na začátku příštího roku bude vyhlášena navazující výzva.
Ministerstvo financí zveřejnilo jaké budou podporované oblasti v jednotlivých fondech. Z Norských fondů budou moci žadatelé opět podávat projekty zaměřené na životního prostředí či vědu a výzkumu. Fondy EHP podpoří kulturní aktivity, občanskou společnost a vzdělávání.
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vyhlásilo národní program na podporu cestovního ruchu pro rok 2018.
Harmonogram OPŽP pro rok 2018
OPŽP zveřejnilo harmonogram výzev pro rok 2018. Připraveno je 19 výzev.
Integrovaný regionální operační program (IROP) připravuje vyhlášení dalších výzev na podporu vzniku sociálních bytů.
Harmonogram TAČR 2018
TA ČR zveřejnila předběžný harmonogram celkem 12 plánovaných veřejných soutěží, které budou vyhlášeny v roce 2018.
Ministerstvo kultury v současnosti přijímá žádosti do dvou programů zaměřených na kulturní aktivity a péči o památky UNESCO.
Norské fondy budou!
Česká republika podepsala novou dohodu o spolupráci s Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem v rámci pomoci EHP a Norských fondů.
Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo v rámci Státního fondu životního prostředí (SFŽP) druhou výzvu v programu Dešťovka.
TAČR vyhlásí 1. veřejnou soutěž v novém  programu ÉTA
Technologická agentrua ČR (TAČR) vyhlásí první veřejnou soutěž v novém programu Éta, který se zaměřuje na společenskovědní a humanitní výzkum, experimentální vývoj a inovace.

Stránky