TA ČR v roce 2017 vyhlásí celkem šest veřejných soutěží

TA ČR v roce 2017 vyhlásí celkem šest veřejných soutěží
Technologická agentura ČR zveřejnila plánovaný harmonogram veřejných soutěží pro následující rok. Kromě již známých programů DELTA a EPSILON se uchazečům se otevřou i tři zcela nové programy – ZÉTA, ÉTA a THÉTA. Přehled termínů a tematických zaměření jednotlivých veřejných soutěží (např. zda se jedná o aplikovaný výzkum - AV nebo experimentální vývoj - EV) uvádí následující tabulka.

TERMÍN

PROGRAM

POŘADÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE

TEMATICKÉ ZAMĚŘENÍ

konec 2/2017

DELTA

4. VS

spolupráce v AV a EV s partnery z Německa

konec 3/2017

ZÉTA

1. VS

spolupráce podniků a akademické sféry v AV prostřednictvím zapojení mladých výzkumníků

4/2017

EPSILON

3. VS

podpora AV a EV pro posílůení konkurenceschopnosti českého průmyslu

konec 5/2017

ÉTA

1. VS

zapojení společenských a humanitních věd do VaVaI

2. pololetí 2017

DELTA

5. VS

spolupráce v AV a EV s partnery z Japonska

2. pololetí 2017

THÉTA

1. VS

podpora VaV v oblasti energetiky

Štítky: