Další výzva na dětské skupiny bude již tento podzim

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) chystá v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) další výzvu na podporu dětských skupin pro podniky i veřejnost.

Vyhlášení výzvy “Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu”  je plánované na 30. 11. 2016 s předpokládaným ukončením příjmu žádosti v červnu 2017. Podle informací uvedených v harmonogramu výzev OPZ by výzva měla podporovat budování a provoz, ale také transformaci a provoz zařízení péče o děti typu dětská skupina.

 

Oprávněnými žadateli by měli být kraje, obce a jimi zřizované organizace, dobrovolné svazky obcí, poradenské a vzdělávací instituce, veřejné výzkumné instituce, NNO, profesní a podnikatelská sdružení, obchodní korporace, OSVČ, státní podniky, právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost, školy a školská zařízení, VŠ, OSS a jimi zřizované příspěvkové organizace a sociální partneři. Předpokládaná alokace výzvy je 350 mil. Kč.

První výzvy na podporu dětských skupin byly určeny pro Prahu i zbytek ČR a byly vyhlášeny v listopadu 2015 s předpokládaným ukončením příjmu žádostí v roce 2017. Ovšem již po necelém měsíci byla vyčerpána alokace výzvy určená pro Prahu. Po dvou měsících byla ukončena i druhá výzva také z důvodu významného překročení alokace výzvy. Velký zájem lze proto očekávat i v tomto roce!

Loňská výzva OPZ podporovala tři režimy péče o děti: dětskou skupinu pro veřejnost, podnikovou dětskou skupinu a živnost. Výše projektu byla možná od 942 tis. do 5,9 mil. Kč. Výše dotace činila 85-100 % způsobilých výdajů v závislosti na typu žadatele. Obdobné podmínky a výše podpory se dá očekávat i v letošní výzvě.

Dětská skupina musí poskytovat pravidelnou péči o dítě od narození, resp. od 1 či 3 let věku do zahájení povinné školní docházky za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu. Služba hlídání a péče o dítě je poskytována v kolektivu dětí mimo domácnost dítěte. Obsahem služby hlídání a péče o dítě je zajištění potřeb dítěte a výchova, rozvoj schopností a kulturních i hygienických návyků dítěte.