MMR vyhlásilo výzvy na podporu cestovního ruchu

Podpora cestovního ruchu
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vyhlásilo národní programy na podporu cestovního ruchu pro rok 2017. Programy jsou určeny pro obce i NNO.

Marketingové aktivity v cestovním ruchu 2017

Podprogram je určen na podporu realizace marketingových aktivit. Cílem je zvýšení povědomí o regionech za účelem zvýšení návštěvnosti. Žadateli mohou být krajské destinační společnosti, krajské oddělení cestovního ruchu, registrované/certifikované lokální a oblastní destinanční společnosti.

Program je rozdělen na dva dotační tituly:

 1. Marketingové aktvity na úrovni krajů
 2. Marketingové aktivity na oblastní a lokální úrovni.

Podporované aktivity:

 • Marketingové výzkumy
 • Tvorba a inovace produktů
 • Distribuce produktů cestovního ruchu
 • Marketingové partnerství
 • komunikace
 • Branding destinace

Sběr žádostí probíhá od 1. 12. 2016 do 6. 1. 2017.

Výše projektu: 250 tis. Kč - 5 mil. Kč

Výše dotace: 50 % způsobilých výdajů

Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu 2017

Program podporuje vznik nové nebo rozvoj a zkvalitnění stávající infrastruktury a služeb cestovního ruchu v regionech. Žadateli mohou být  obce, podnikatelské subjekty, NNO, geoparky, mikroregiony, oblasti destinačních společností a provozovatelé TIC.

Program je rozdělen na 3 dotační tituly:

 • Podpora nadregionálních aktivit
 • Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu
 • Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu

Podporované aktivity:

 • doprovodná infrastruktura cestovního ruchu v regionu
 • ekologicky šetrná doprava návštěvníků v turistických regionech
 • doplňkové služby a vybavenost dálkových a regionálních tras pro lyžařskou, vodní, cyklo, pěší turistiku a další udržitelné formy turistiky

Sběr žádostí probíhá od 1. 12. 2016 do 6. 1. 2017.

Výše projektu: 250 tis. Kč - 5 mil. Kč

Výše dotace: 50 % způsobilých výdajů