Výzvy 3. kola PRV

Výzvy 3. kola PRV
Ministerstvo zemědělství (MZe) zveřejnilo podrobná pravidla pro první dvě výzvy 3. kola Programu rozvoje venkova (PRV), které proběhne v termínu 1. 10.–15. 10. 2016.

Konkrétně se jedná o tato opatření:

Obě výzvy jsou zaměřeny na podporu spolupráce nejméně dvou subjektů. Tyto subjekty spolu vytvářejí podnikatelský plán, který následně realizují. Výzva může podpořit stávající skupinu spolupracujících subjektů při realizaci nového společného projektu. Podporovány ale nebudou společné aktivity, které již probíhají. Žadatel (příjemce dotace a spolupracující subjekty) musí mít společně uzavřenou Smlouvu o spolupráci. Žádost o dotaci podává jeden subjekt, který nese zodpovědnost za projekt jako celek.

Specifická pravidla pro ostatní výzvy 3. kola PRV zatím nejsou zveřejněna, níže však naleznete jejich přehled:

  • 4.1.1 Investice do zemědělských podniků
  • 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
  • 4.3.2 Lesnická infrastruktura
  • 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství
  • 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh
  • 16.3.1 Sdílení zařízení a strojů

Zdroj: Ministerstvo zemědělství

Štítky: