Tři nové výzvy na podporu zahraničního marketingu českých firem

Agentura na podporu obchodu CzechTrade ve spolupráci s MPO vyhlásili tři průběžné výzvy financované z OPPIK, programu MARKETING, zaměřené na podporu mezinárodní konkurenceschopnosti podniků z oblasti zpracovatelského průmyslu. Sběr žádostí je otevřen od 18. 7. 2016 nejpozději do 30. 6. 2018

Výzvy NOVÉ MARKETINGOVÉ MODELY VELETRŽNÍCH ÚČASTÍ (NOVUMM) a NOVÉ MARKETINGOVÉ MODELY VELETRŽNÍCH ÚČASTÍ V OBLASTI KLÍČOVÝCH TECHNOLOGIÍ (NOVUMM KET) poskytují podporu ve formě zvýhodněné služby do výše max. 80 000 Kč bez DPH (NOVUMM), resp. 90 000 Kč bez DPH (NOVUMM KET) na prezentaci účastníků z cílové skupiny na vybraných výstavách a veletrzích v zahraničí. Indikativní seznam veletrhů je přílohou každé z výzev. Míra podpory činí 50 % pro prezentaci v evropských a 70 % pro prezentaci v mimoevropských zemích a je poskytována v režimu de minimis.

Pro podporu je preferována společná expozice min. 5 účastníků, které z přihlášených uchazečů vybere CzechTrade. Možná je ale i podpora individuálních expozic. Způsobilými výdaji jsou pronájem min. 4 m2 výstavní plochy; návrh, pronájem, instalace a demontáž expozice; provozní zajištění stánku; vizuální prezentace společnosti; překlady podkladů, výroba a distribuce Profilového katalogu účastníků. Přihlášku k účasti je třeba podat nejpozději 3 měsíce před konáním akce, již se podnik chce zúčastnit.

Výzva DESIGN pro konkurenceschopnost 2016-2018 (DESIGN) podporuje formou zvýhodněné služby individuální odbornou spolupráci průmyslového designéra z Adresáře designérů CzechTrade s  výrobním MSP. Tato spolupráce může zahrnovat analýzu stavu designu podniku a konkurence, definování budoucích změn (skici), rámcový harmonogram, finanční analýzu nákladů na změnu designu, rozpracování zvolené varianty, vytvoření 3D modelu nebo počítačové vizualizace a autorský dozor při zavádění designu do praxe (spolupráce designéra při výrobě prototypu). 

V rámci výzvy mohou být podpořeny pouze spolupráce v celkové hodnotě max. 100 000 Kč bez DPH, a to do výše 50 % nákladů, tedy nejvýše 50 000 Kč bez DPH. Podpora je poskytována v režimu de minimis.  

 

Podrobnější info naleznete na tomto odkazu

 

Štítky: