Aktuálně vyhlášené výzvy v OPPIK

Aktuálně vyhlášené výzvy v OPPIK
V Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) je v současnosti vyhlášeno 11 výzev.

Přehled vyhlášených výzev:

Novinky vztahující se ke všem programům podpory

  • Snížení procenta podílu alokací jednotlivých výzev pro velké podniky na 20 %
  • Možnost uzavření výzvy, jestliže výše požadované dotace v podaných projektech dosáhne dvojnásobku alokace; nejdříve však po 5 dnech od zahájení příjmu žádostí
  • Jednokolový model hodnocení u téměř všech výzev, tzn. podávání plných žádostí o podporuv řadě výzev zúžený okruh podporovaných oblastí ekonomické činnost CZ-NACE
  • Žadatelem může být podnik se sídlem v EU, příjemcem podnik se sídlem v ČR (tzn. historie žadatele může být vykázána na mateřskou společnost se sídlem v EU; pobočku/provozovnu v ČR je nutno mít založenou až v okamžiku vyplacení podpory)
  • Vlastnická struktura žadatele se bude do žádostí uvádět až na úroveň posledního vlastníka ("ultimate owner")
  • Fyzické osoby žadatel ani propojené subjekty nesmějí mít sídlo v tzv. daňových rájích, jejichž seznam bude přílohou výzev

Veškeré informace k OPPIK, najdete na webu Agentury pro podnikání a inovace (API).

Štítky: