IROP připravuje výzvy na sociální bydlení

Integrovaný regionální operační program (IROP) připravuje vyhlášení dalších výzev na podporu vzniku sociálních bytů.

Připravované výzvy se budou v některých parametrech lišit od výzev ukončených v prosinci 2016. IROP nově povolí výstavbu nových bytů mimo oblasti se sociálně vyloučenou lokalitou, dojde ke zvýšení možného počtu sociálních bytů v jednom objektu z 8 bytů na 12 bytů nebo k navýšení limitu způsobilých výdajů na m² z 27 500 Kč na 29 028 Kč. Žadateli mohou být obce, města, NNO, církve a církevní organizace.

Co se týče výstavby nových sociálních bytů, IROP zveřejnil Seznam základních sídelních jednotek s vyloučením podpory nové výstavby nebo koupě sociálních bytů IROP. Nadále však platí, že rekonstrukce sociálních bytů bude podporována ve všech územích, pro které budou výzvy vyhlášeny.

Sociální byt musí splňovat parametry sociálního bydlení IROP, kdy se sociálním bytem rozumí standardní bytová jednotka se základním vybavením bez dalšího zařízení nábytkem. Dále musí sociální byt být umístěný v lokalitě s dostupným občanským vybavením pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu a ochranu obyvatelstva, v lokalitě musí být zajištěná veřejná doprava.

Podporované aktivity:

  • nákup domů, pozemků a bytů
  • rekonstrukce a úpravy domu a bytu
  • pořízení základního vybavení
  • rekonstrukce a úpravy společných prostor bytového domu

Sběr žádostí probíhá od 12/2017 do 4/2018.

Výše projektu: 500 tis. Kč - 15 mil. Kč

Výše dotace: 90 - 95 % způsobilých výdajů.