Druhá výzva na dešťovku

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo v rámci Státního fondu životního prostředí (SFŽP) druhou výzvu v programu Dešťovka.

Druhá výzva navazuje na úspěšnou květnovou výzvu, kdy byl příjem žádostí kvůli velkému zájmu zastaven již po jednom dni. Druhá výzva má větší alokaci a to 240 mil. Kč. Nově je polovina financí určena výhradně pro suchem ohrožené oblasti, které jsou definované tzv. seznamem suchých obcí.

Žadateli mohou být vlastníci rodinných domů, stavebníci rodinných domů. Dotace na nádrže pro zálivku zahrady jsou určené lidem z oblastí trpících nedostatkem pitné vody.

Nejjednodušší kategorií jsou dotace pro majitele rodinných i bytových domů na podzemní (především plastové) nádrže na dešťovou vodu, dotované budou nádrže větší než 2 tis. litrů. Dotaci nelze využít na domy určené k rekreaci.

Podporované aktivity:

  • akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady,
  • akumulace srážkové vody pro splachování WC,
  • využití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody.

Projekty:

1) Srážková voda

  • dotace až 20 000 Kč + 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů
  • pro stávající domy v lokalitách zasažených akutním nedostatkem vody

2) Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady

  • dotace až 30 000 Kč + 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů
  • pro stávající domy i novostavby v celé ČR

3) Využití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody

  • dotace až 60 000 Kč (v kombinaci s využitím srážkové vody) nebo 45 000 Kč (bez kombinace s využitím srážkové vody) + 3 500 Kč/m3 nádrže + 10 000 Kč na projektovou přípravu, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů

 

Sběr žádostí probíhá průběžně od 7. 9. do vyčerpání alokace.

Výše dotace: 50% způsobilých výdajů.

 

Program Dešťovka

Štítky: