TAČR vyhlásí 1. veřejnou soutěž v novém programu ÉTA

TAČR vyhlásí 1. veřejnou soutěž v novém  programu ÉTA
Technologická agentrua ČR (TAČR) vyhlásí první veřejnou soutěž v novém programu Éta, který se zaměřuje na společenskovědní a humanitní výzkum, experimentální vývoj a inovace.

Program podpoří zapojení společenských a humanitních věd do projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje, které jsou přínosné pro udržení a zvyšování kvality života člověka v reakci na dynamické společenské, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny. Příjemcem podpory může být podnik (právnická osoba i fyzická osob), výzkumná organizace nebo další právnické osoby vč. obcí.

Cílem programu je využít poznatky výzkumu v oblastech služeb, postupů a procesů v tématech:

  • člověk a společnost v kontextu dynamických společenských a technologických proměn a výzev 21. století,
  • člověk a prostředí pro jeho život v kontextu udržitelného rozvoje krajiny, regionů, měst a obcí a stavební kultury,
  • člověk a ekonomika v kontextu objevení nových konkurenčních výhod a rozvoje kompetencí pro 21. století,
  • člověk a společenský systém v kontextu interakce mezi občanem a státem, veřejných politik, správy a veřejných služeb orientovaných na občana.

Podpořeny budou projekty, které:

  • využívají přínosů multidisciplinárních přístupů,
  • propojují výzkum technického a netechnického charakteru,
  • vytěžují potenciál výstupů základního výzkumu k aplikacím.

Sběr žádostí probíhá od 16. 8. 2017.

Výše dotace: 90% způsobilých výdajů.

 

Program Éta