MMR vyhlásilo program podpory cestovního ruchu

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vyhlásilo národní program na podporu cestovního ruchu pro rok 2018.

V rámci Národního programu podpory cestovního ruchu byl vyhlášen podprogram "Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu". Cílem programu je podpořit doprovodnou infrastrukturu cestovního ruchu v regionech.

Podporované oblasti:

 • podpora vybavenosti turistických tras (pěší, cyklo, hipo, lyžařská, vodní turistika a další udržitelné formy cestovního ruchu)
 • rozvoj navigačních a informačních systémů v destinacích
 • podpora úpravy lyžařských běžeckých tras
 • podpora ekologicky šetrné dopravy
 • monitoring návštěvníků

O podporu mohou žádat především územně samosprávné celky, organizace zřízené územně samosprávnými celky, dobrovolné svazky obcí spravující destinaci přesahující administrativní hranice, o oblastní organizace destinačního managementu, geoparky, NNO v cestovním ruchu, případně provozující atraktivity cestovního ruchu, podnikatelské subjekty, provozovatelé turistických informačních center (TIC), Organizace destinačního managementu.

Podporované aktivity:

 • pořízení elektronických sčítačů na sledování návštěvnosti
 • navigační cedule, informační panely, mapové panely
 • výstavba odpočívadel a sociálního zázemí
 • výstavba prvků interpretace kulturně-historického a přírodního dědictví
 • rekonstrukce autobusů/mikrobusů na ski / cyklobusy, pořízení přívěsů na kola / lyže.
 • budování / modernizace expozic celoročně přístupných různým specifickým cílovým skupinám návštěvníků
 • vyhlídková místa, rozhledny, odpočívadla
 • budování / modernizace sportovně - rekreační infrastruktury v kempech a tábořištích

Sběr žádostí probíhá od 1. 12. 2017 to 12. 1. 2018.

Výše dotace: 50 % způsobilých výdajů

Rozsah dotace: 250 tis. - 10 mil. Kč

Více informací o programu