Novinky ve výzvě Zateplování bytových domů IROP

Výzva č. 37 IROP se sice blíží ke konci, ale již na začátku příštího roku bude vyhlášena navazující výzva.

V  37. výzvě došlo k výraznému růstu zájmu ze strany žadatelů ze všech krajů České republiky oproti výzvě č. 16. Nárůst zájmu byl ovlivněn změny, které provedl Řídící organ IROP. Došlo k úpravě indikátorů, snížení povinných příloh žádostí nebo úprav v monitorovacím systému MS2014+, došlo ke zjednodušení v procesu výběru dodavatele pro společenství vlastníků jednotek a ostatní typy žadatelů, kteří nejsou zadavateli podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Příjem žádostí ve výzvě č. 37. výzvě „Energetické úspory v  bytových domech II“ se blíží ke konci, příjem žádostí bude ukončen 12. 1. 2018. Dosud ve výzvě zbývá 47 % z celkové alokace výzvy. 

Na začátek příštího roku IROP chystá vyhlášení navazující výzvy na energetické úspory v bytových domech. Předpokládaný příjem žádostí 1. 2. 2018 do 1. 6. 2021. Do připravované výzvy se podařilo prosadit několik změn. Tou nejvýraznější je nově možnost pro bytová družstva předložit žádost o podporu nejen pro bytové domy, které mají ve svém výlučném vlastnictví, ale také pro bytové domy ve spoluvlastnictví družstva a  soukromých vlastníků, ve kterých družstvo vykonává roli správce domu.

Systém příjmu a  vyhodnocování projektů v  nové výzvě bude i  nadále průběžný. Žadatelé o podporu i podporované aktivity budou stejné, jako ve stávající 37. výzvě. Žadateli mohou být obce, města, vlastníci bytových domů.

Podporované aktivity:

  • zlepšení tepelně technických vlastností konstrukcí na obálce budovy,
  • instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního vzduchu,
  • výměna zdroje tepla pro vytápění,
  • výměna zdroje tepla pro přípravu teplé užitkové vody,
  • instalace solárních kolektorů nebo fotovoltaických systémů,
  • instalace zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn a kryjících primárně energetické potřeby budov, ve kterých jsou umístěny

Výzva č. 37 IROP