Norské fondy a programy v rámci EHP budou!

Norské fondy budou!
Česká republika podepsala novou dohodu o spolupráci s Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem v rámci pomoci EHP a Norských fondů.

Česká republika v rámci 11 programů díky výše uvedeným státům obdrží finance ve výši 184,5 mil. euro na různé aktivity od památek, přes vzdělávání až po životní prostředí. Konkrétní zaměření programů a nastavení výzev je předmětem dalšího vyjednávání. Vyhlášení prvních výzev předpokládáno nejdříve ve druhé polovině roku 2018.

Klíčové oblasti podpory jsou:

  • výzkum a vzdělávání

  • životní prostředí a klimatické změny

  • kultura a lidská práva.

Rovněž budou dotovány projekty podporující demokratickou a občanskou společnost, dobré vládnutí, spravedlnost a vnitřní věci, sociální dialog či zdraví. V novém období je též prostor pro velké možnosti bilaterálních projektů.

Nově v rámci Norských fondů bude vznikne program  TA ČR na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje. Program předpokládá bilaterální výzkumné projekty, tj. zapojení české a norské (případně islandské a lichtenštejnské) strany. Bude určen jak pro výzkumné organizace, tak i malé a střední podniky. Celkové výdaje programu jsou stanoveny na 30 milionů EUR. Vyhlášení první výzvy se očekává nejdříve na konci roku 2018.