Harmonogram OPŽP pro rok 2018

Harmonogram OPŽP pro rok 2018
OPŽP zveřejnilo harmonogram výzev pro rok 2018. Připraveno je 19 výzev.

Zveřejněn byl plán dotačních výzev OPŽP pro rok 2018. Celkem je pro příští rok připraveno 9,1 mld. Kč, které budou rozděleny v rámci 19 výzev. OPŽP plánuje na začátku března vyhlásit výzvu na snižování energetické náročnosti veřejných budov. Dále jsou opět plánované dvě výzvy na projekty týkající se hospodaření s vodou.

Harmonogram 2018

Prioritní osa 1 Voda

 

 • 1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu, termín příjmu žádostí: 5/2018 - 7/2018
 • 1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu, termín příjmu žádostí: 10/2018- 12/2018
 • 1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření, termín příjmu žádostí: 1/2018 7/2018
 • 1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření, termín příjmu žádostí: 5/2018 -7/2018
 • 1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření, termín příjmu žádostí:10/2018-12/2018
 • 1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření, termín příjmu žádostí: 10/2018-12/2018

 

Prioritní osa 2 Kvalita ovzduší

 • 2.3 Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů, termín příjmu žádostí: 3/2018 - 12/2018

Prioritní osa 3 zpracování odpadů

 

 • 3.1 Prevence vzniku odpadů, termín příjmu žádostí: 4/2018-7/2018
 • 3.2 Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů, termín příjmu žádostí: 9/2018 - 12/2018
 • 3.4 Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže, termín příjmu žádostí: 11/2018-1/2019

 

Prioritní osa 4 Ochrana přírody

 

 • 4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území, termín příjmu žádostí: 2/2018-4/2018
 • 4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území, termín příjmu žádostí: 6/2018-9/2018
 • 4.2 Posílit biodiverzitu, termín příjmu žádostí: 2/2018-4/2018,
 • 4.2 Posílit biodiverzitu, termín příjmu žádostí: 6/2018-9/2018
 • 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny, termín příjmu žádostí: 2/2018-4/2018
 • 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny, termín příjmu žádostí: 6/2018-9/2018
 • 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech, termín příjmu žádostí: 2/2018-4/2018
 • 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech, termín příjmu žádostí: 6/2018-9/2018

 

Prioritní osa 5 Energetické úspory

 • 5.1 Snížit energetickou náročnost  veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie, termín příjmu žádostí: 3/2018-1/2019

 

Harmonogram OPŽP