Probíhá příprava EHP a Norských fondů

Ministerstvo financí zveřejnilo jaké budou podporované oblasti v jednotlivých fondech. Z Norských fondů budou moci žadatelé opět podávat projekty zaměřené na životního prostředí či vědu a výzkumu. Fondy EHP podpoří kulturní aktivity, občanskou společnost a vzdělávání.

Na začátku září byla podepsána Memoranda o porozumění pro nové období Fondů Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Norských fondů mezi Českou republikou a donorskými státy Norskem, Lichtenštejnskem a Islandem.V novém programovém období obdrží Česká republika 184,5 milionů EUR (cca 5 miliard Kč). S ohledem na přípravný a schvalovací proces ze strany donorů je vyhlášení prvních výzev předpokládáno nejdříve ve druhé polovině roku 2018.

V současnosti probíhá konkretizace jednotlivých oblastí a podporovaných aktivit. 

Podporované oblasti v Norských fondech:

 • Vnitřní věci, 5 mil. EUR
 • Spravedlnost, 6 mil. EUR
 • Lidská práva, začleňování Romů a domácí a genderově podmíněné násilí, 19 mil. EUR
 • Životní prostředí, ekosystémy a změny klimatu, 30 mil. EUR
 • Globální fond na podporu důstojné práce a tripartitního dialogu, 890 tis. EUR
 • Věda a výzkum, 16 mil. EUR

Podporované oblasti v EHP fondech:

 • Občanská společnost, 15 mil. EUR
 • Řádná správa věcí veřejných, 5 mil. EUR
 • Kultura, 28 mil. EUR
 • Zdraví, 14 mil. EUR
 • Vzdělávání, 6,5 mil. EUR
 • Věda a výzkum, 14 mil. EUR