Rekonstrukce drobných památek z programu Mze

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo národní program Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2018.

Program podpoří obnovu venkovských prvků jako kapličky, křížové cesty, zvonička, boží muka, exteriérové sochy a sousoší, obecní sýpky, hasičské zbrojnice a další kulturně cenné budovy zemědělského charakteru. Součástí projektu zaměřených na obnovu výše uvedených objektů může být i úprava doprovodné zeleně v bezprostředním okolí obnovovaného nebo upravovaného objektu ve vzdálenosti max. 3 metrů od objektu. Dále je možné v rámci výzvy žádat finanční prostředky na obnovu míst pasivního odpočinku, polních cest či historických zemědělských strojů. Žadateli mohou být obce do 2 tis. obyvatel, podnikatelé, vlastníci nebo uživatelé pozemku, NNO.

Podprogramy:

  • Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny
  • Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku
  • Údržba a obnova významných zemědělských historických dominant a hasičských zbrojnic v obci
  • Údržba a oprava polních cest
  • Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení

Sběr žádostí probíhá od 5. 2. 2018 do 23. 2. 2018

Výše dotace: 70 % způsobilých výdajů

Rozsah dotace: 15 tis. Kč – 6 mil. Kč