Obce a města

Národní výzvy MMR pro rok 2017 vyhlášeny
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vyhlásilo pět národních programů na rok 2017. Programy jsou určeny především pro obce. V rámci programů bude rozdělena více než 1 mil. Kč. Sběr žádostí probíhá od 18. 10. 2016 do 30. 12. 2016 ve všech programech.
Výzvy na podporu infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dvě výzvy na podporu rozvoje infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP).
Nový zákon o veřejných zakázkách
Od 1. října 2016 nabyl účinnosti nový zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Cílem nového zákona je transpozice tří nových evropských zadávacích směrnic, snížení administrativní náročnosti zadávacích řízení a naopak zvýšení flexibility na straně zadavatelů při zadávání veřejných zakázek.
Výzvy péče o přírodu a krajinu
Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo na konci září dvě nové výzvy na zajištění péče o přírodu a krajinu v Operačním programu Životní prostředí.Výzvy pomohou zajistit péči o přírodu a přispějí ke zvýšení druhové pestrosti krajiny.
Výzvy vodohospodářské infrastruktury
Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo tři nové výzvy v Operačním programu Životní prostředí (OPŽP) na zlepšení vodohospodářské infrastruktury v ČR.
Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) otevřel příjem žádostí pro tři aktivity: cyklostezky, bezpečnost a nově i křížení místních a veřejně přístupných účelových komunikací.
Harmonogramy výzev EU dotací avizují několik typů výzev. Jak žadatel o dotaci pozná, která výzva se ho týká, když se na první pohled zdá, že je jejich předmět stejný?
AKTUALIZACE: Operační program Životní prostředí (OPŽP) má v současnosti vyhlášených 12 výzev. Další možností na podporu ochrany životního prostředí je Národní program životní prostředí (NPŽP), který má nyní otevřené čtyři výzvy.
Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vyhlásilo výzvu v Národním programu Životní prostředí (NPŽP) zaměřenou na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy(MŠMT) na konci srpna vyhlásilo nové národní výzvy pro rok 2017. Výzvy se týkají rozšíření kapacit MŠ a ZŠ, podpory odborného vzdělávání na středních školách a podpory pro nestátní neziskové organizace, které pracují s dětmi a mládeží.

Stránky