MPO podpoří veřejné osvětlení

MPO podpoří veřejné osvětlení
Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo v rámci národního programu EFEKT výzvu na obnovu veřejného osvětlení v obcích.

Výzva je určena na výdaje spojené s modernizací VO. Výdaje na optimalizaci řídicího systému budou způsobilé pokud optimalizace proběhne společně s výměnou svítidel. Projektem musí být dosažena úspora energie minimálně 35 % průměrné celkové spotřeby energie v MWh za poslední tři roky, což se prokazuje energetickým posudkem nebo energetickým auditem. Žadateli mohou být MČ, společnost vlastněná 100% obcí či městskou částí, obec

Podporované aktivity:

  • obnova osvětlovacích soustav
  • pořízení nebo optimalizace řídicího systému veřejného osvětlení

Způsobilé výdaje:

 

  • výdaje na energetický audit a projektovou dokumentaci
  • nákup osvětlovacích těles
  • výdaje na optimalizaci řídicího systému VO, pokud jsou současně měněna i svítidla
  • rekonstrukce RVO vč. elektrovýzbroje bez stavebních přípomocí
  • výdaje na práci
  • výměna kabeláže ve sloupech
  • protokol o ověření osvětlenosti pozemních komunikací
  • doplnění svítidel do stávajícího vedení VO z důvodu osvětlenosti komunikace

 

 

Sběr žádostí probíhá od 11. 10. 2017 do 15. 12. 2017.

Výše projektu: max. 2 mil. Kč

Výše dotace: 50 % způsobilých výdajů.

Štítky: