Připravované výzvy MMR na rok 2019

V nejbližších dnech dojde k vyhlášení nových výzev v rámci národních dotací Ministerstva pro místní rozvoj (MMR). Podpora bude zaměřena na bydlení i infrastrukturu v obcích. Celkově jsou pro obce připraveny 3,2 miliardy korun.

Nové výzvy v programu Podpora bydlení pro rok 2019 budou zveřejněny 5. listopadu 2018. Bude možné získat dotaci na výstavbu komunitních domů pro seniory a pečovatelských bytů pro osoby starší 65 let nebo fyzicky závislé na jiných osobách. Na tyto projekty má MMR přichystáno 350 milionů korun. Dalších 200 milionů bude možné získat na stavbu osobních výtahů a bezbariérových vstupů do bytových domů.

Novinkou je návrat podprogramu Technická infrastruktura, který nebyl v posledních několika letech vyhlašován kvůli nízkému rozpočtu programu. Návrat podprogramu byl umožněn nejen navýšením rozpočtu, ale také přijetím novely zákona, díky které nemusí fyzické osoby platit vysoké poplatky za vynětí stavebních pozemků z půdního fondu. Podprogram podpoří zasíťování pozemků obcí, konkrétně se jedná o výstavbu kanalizace, vodovodů a komunikací. Alokace podprogramu by měla činit 50 milionů korun.

Úplnou novinkou je vyhlášení programu Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití. Výzva je zaměřená na opravy opuštěných nemovitostí nebo areálů, jako jsou bývalá výrobní družstva, dlouhodobě nevyužívané a chátrající kulturní domy a podobně. Obce nad 10 tisíc obyvatel mohou získat dotaci ve výši 50 % způsobilých nákladů, menší obce do výše 60 % a nejmenší obce do 3 tisíc obyvatel až 70 % nákladů. Celková alokace programu bude 390 milionů korun, jeden projekt může být podpořen částkou 30 milionů korun. Vyhlášení výzvy je plánované na druhou polovinu listopadu 2018.

Dalším plánovaným programem, který MMR vyhlásí ve druhé půlce listopadu je program na podporu obnovy a výstavbu sportovních zařízení pro obce do 10 tisíc obyvatel. Spoluúčast ze strany obcí bude 30 % způsobilých výdajů. Podpora bude určena na opravy či výstavbu školních hřišť a tělocvičen, které primárně slouží pro hodiny tělesné výchovy, ale také pro volnočasové aktivity veřejnosti. Celková alokace programu bude 600 milionů korun.

Malé obce do 1 tisíce obyvatel budou moci žádat v novém programu Podpora dostupnosti služeb. Příjemce bude moci získat dotaci ve výši 70 % uznatelných nákladů, a to až 5 milionů korun. Z dotace je možné podpořit přípravu prostor, které slouží k zajišťování základní lékařských a obchodních služeb v obci.

MMR dále plánuje pokračovat v zavedených programech podpory z národních dotací. Do konce podzimu by tedy měly být vyhlášeny výzvy například na podporu cestovního ruchu, na demolici budov ve vyloučených lokalitách, které původně sloužily k bydlení.

Štítky: