Norské fondy podpoří kulturu

Do roku 2021 by mělo být vyhlášeno nejméně 6 výzev v programu Kultura. Fondy EHP a Norska poskytnou granty na kulturní dědictví i současné umění, a také na jeden specifický projekt. Cílem programu bude mimo jiné podpora kulturního dědictví menšin a důraz na posilování kapacit a kulturní podnikání.

Na druhé čtvrtletí roku 2019 je naplánována výzva na ochranu a obnovu kulturního dědictví. Grant ve výši 200 tisíc eur až 1,5 milionu eur by měl pomoci se zachováním movitých i nemovitých památek. Podpora se nebude týkat Národních kulturních památek a památek UNESCO. Menší granty ve výši 50-250 tisíc eur na oživení a využití kulturního dědictví zaměřené na podporu památek, které jsou v dobrém technickém stavu, bude vyhlášena ve druhém čtvrtletí roku 2020. O granty v oblasti kulturního dědictví nebudou moci žádat fyzické osoby.

Nejméně dvě výzvy budou vyhlášené v oblasti podpory současného umění, plánované jsou na druhé čtvrtletí roku 2019 a druhé čtvrtletí roku 2021. Výzvy podpoří původní uměleckou tvorbu v oblasti scénického a vizuálního umění a literatury grantem ve výši 50-200 tisíc eur.. Podpora se bude týkat například divadla, řemeslné tvorby nebo výtvarného umění. V polovině roku 2019 bude také vyhlášena výzva na podporu umělecké kritiky a v plánu je také výzva na budování a posilování kapacit oborových uměleckých asociací, sítí a platforem.

Před zahájením příjmů žádostí do kterékoliv z výzev bude vyhlášena výzva na bilaterální spolupráci, která podpoří individuální cesty žadatelů do donorských států (Norsko, Lichtenštejnsko, Island). V rámci předem definovaného projektu podpory bude vybudován památník obětem romského holokaustu v Letech u Písku.

Štítky: