Dotace na mikrojesle budou pokračovat i v roce 2019

Dotace na mikrojesle 2019
Pravděpodobně v lednu příštího roku budou vyhlášeny nové výzvy na podporu péče o nejmenší děti v mikrojeslích. Z celkové alokace 224 milionů korun bude 200 milionů rozděleno mezi žadatele mimo hlavní město, žádat o dotace budou moci zejména neziskové organizace a obce.

Díky podpoře z OPZ už na území České republiky vzniklo 72 mikrojeslí, které si mezi sebou rozdělily dotace ve výši 131 milionů korun. Nové výzvy budou zaměřeny zejména na podporu dalšího fungování již existujících mikrojeslí, ale měly by být otevřeny také novým zájemcům. Nově bude pro žadatele jednodušší administrace celého projektu díky zjednodušenému vykazování výdajů, příjemci budou muset nově vykazovat jen mzdy, platy a odměny. Na ostatní výdaje získají z dotace paušální částku.

Mikrojesle jsou zařízení určená zejména pro děti od šesti měsíců do čtyř let, většinou tedy pro děti, které ještě nemohou navštěvovat mateřské školky nebo jsou odmítnuté z kapacitních důvodů. Na rozdíl od dětských skupin ale mikrojesle zatím nemají zákonné ukotvení. Kvalifikovaná osoba v mikrojeslích pečuje maximálně o 4 děti, může proto tuto péči poskytovat v domácím prostředí a zároveň pečovat až o dvě vlastní děti.

Cílem mikrojeslí je umožnit rodičům návrat do pracovního procesu. Matky po mateřské dovolené mají často problém s umístěním děti do mateřských školek, které často musejí z kapacitních důvodů nejmladší děti odmítat. Čím dříve se chce matka vrátit do práce, tím složitější je hledání adekvátního zařízení předškolní péče. V řadě případů byl z dotace podpořen vznik mikrojeslí v obcích, kde do té doby neexistovalo jiné zařízení péče o nejmenší děti.

Plánované výzvy:

Výzva č. 069 – Podpora péče o nejmenší děti v mikrojeslích v ČR (mimo hl. m. Prahu), alokace 200 mil. Kč

Výzva č. 070 – Podpora péče o nejmenší děti v mikrojeslích v Praze, alokace 24 mil. Kč

Zdroj: ESFCR.CZ

Štítky: