Obce a města

Potřebujete rozšířit kapacitu mateřské školy, vybudovat odborné učebny v základní škole nebo modernizovat chodníky ve vašem městě?
Nová výzva Regiony 2021 má podpořit všestrannost, základní infrastrukturu hlavně při školských zařízeních a základních školách s vazbou na volnočasové aktivity. Jednou z priorit je multifunkčnost a zpřístupnění pro širokou veřejnost.
Oproti období 2014-2020 nás čeká několik novinek. Již teď můžeme sdělit, že přibudou nová témata podpory.
Zcela nový dotační titul Ministerstva životního prostředí urychlí čerpání evropských peněz po roce 2021 a do obcí tak přivede kvalitní pitnou vodu v co nejkratším čase. Obce mohou začít chystat své projektové a zadávací dokumentace na výstavbu vodovodů, úpraven vody a přivaděčů, včetně související výstavby kanalizací.
Dne 1. června se SFRB na základě zákona č. 113/2020 Sb. změní na Státní fond podpory investic (SFPI).
Sucho v půdě i v povrchových tocích a podzemních vrtech je v prvním kvartálu roku 2020 kritické. Oproti normálu nadále padá na území České republiky méně srážek a průměrná teplota je přitom o 1 stupeň Celsia vyšší. Ministerstvo chce proto přidat finance třeba na Dešťovku v domácnostech, výsadbu stromů nebo zajištění zdrojů pitné vody v obcích.

Stránky