Nové dotace z OPŽP pomohou s tříděním odpadů

Nové dotace z OPŽP pomohou s tříděním odpadů
Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo dvě nové výzvy v OPŽP, které poskytnou obcím a dalším žadatelům dotace na zlepšení sběru a opětovného využití komunálního odpadu.

Cílem obou výzev je co možná nejvíce limitovat množství odpadu, které skončí nevyužité na skládkách. Žádosti je možné zasílat od 3. září 2018. Mezi možnými žadateli jsou nejen obce a kraje, ale také právnické osoby a podnikající fyzické osoby. Dotace může dosahovat až 85 % celkových způsobilých výdajů.

Výzva č. 104 podpoří projekty, které povedou ke zlepšení systému sběru a třídění odpadů. Konkrétně mohou být v rámci této výzvy poskytnuté dotace na navýšení kapacit sběrných dvorů, budování třídících linek nebo výstavbu bioplynových stanic a zařízení na další úpravu odpadů. Alokace výzvy je 800 milionů Kč, žádosti je možné podávat do 28. února 2019.

Výzva č. 114 je zaměřená na opětovné využívání odpadů. Příjemci mohou dotace využít na výstavbu a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů. Podmínkou je, že alespoň 60 % odpadů vstupujících do tohoto zařízení musí být materiálově využito. Příjemci si mezi sebe rozdělí celkem 500 milionů Kč. Sběr žádostí bude ukončen 2. prosince 2019.