Plánované výzvy OPZ na rok 2019

V březnu letošního roku můžeme očekávat pět nových výzev z Operačního programu Zaměstnanost.

Plánované výzvy budou zaměřené na dětské skupiny, vzdělávání zaměstnanců a podporu ÚSC - a to jak v Praze, tak mimo ni. Programové období je téměř u konce a většina alokovaných prostředků je proto již přidělena úspěšným žadatelům z předchozích výzev, i přesto by ale na tyto výzvy mělo být vyčleněno dohromady přibližně 4,5 miliardy Kč. Nejvíce peněz bude putovat na dětské skupiny mimo hl. m. Prahu, a to přes 2 mld. Kč.

 Přehled plánovaných výzev:

Číslo výzvy

Název

Alokace

Zaměření

97

Podnikové vzdělávání zaměstnanců II

1,7 mld. Kč

Profesní vzdělávání zaměstnanců v oblasti IT, soft skills, jazyků atd.

101

Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost - dotace na provoz mimo Prahu

2,15 mld. Kč

Provoz zařízení péče o děti typu dětská skupina

103

Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost - dotace na provoz v Praze

350 mil. Kč

Provoz zařízení péče o děti typu dětská skupina

92

Výzva pro ÚSC (obce, kraje, sdružení, asociace)

285 mil. Kč

Podpora řízení kvality, tvorba strategických dokumentů, procesní řízení v organizaci, nástroje komunikace s veřejností, vzdělávání

119

Výzva pro ÚSC - hl. m. Praha

15 mil. Kč

Podpora řízení kvality, tvorba strategických dokumentů, procesní řízení v organizaci, nástroje komunikace s veřejností, vzdělávání

Úvěry pro sociální podniky

V roce 2019 bude navíc uvolněno 400 mil. Kč na výhodné úvěry pro sociální podniky. Úvěry budou výhodnější než ty, které jsou běžně dostupné od komerčních subjektů, a budou k dispozici jak novým, tak již existujícím sociálním podnikům v ČR. Smyslem úroku je pomoci financovat sociální podniky, které po skončení období čerpání dotací mají problémy s udržitelností. V současnosti je možné žádat o dotaci na sociální podnikání v rámci výzvy č. 129, ta bude však 28. 6. 2019 uzavřena a v tomto programovém období se obdobná výzva už neplánuje. Nové úvěry by měly podnikům pomoci překlenout toto období bez dotací. Žádosti budou moci předkládat zhruba od poloviny roku, k dispozici jim bude také poradenství týkající se nejen administrace žádosti, ale také realizace úvěrového záměru.