Mze vyhlásilo národní podpory pro rok 2017

Ministerstvo zemědělství zveřejnilo pravidla pro národní dotační programy pro rok 2017.

Mze podpoří řádu oblastí a aktivit od včelařství, přes rostlinou výrobu, až po podporu v oblasti poradenství a účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí. Termíny přijmu žádostí jednotlivých podpor naleznete zde.

Oblasti podpory:

 • Podpora včelařství
 • Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách a podpora dopravy závlahové vody
 • Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat
 • Nákup plemenných zvířat
 • Podpora ozdravování polních a speciálních plodin
 • Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravení chovů prasat a drůbeže
 • Speciální poradenství
 • Školní závody
 • Podpora poradenství v zemědělství
 • Podpora účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí
 • Podpora evropské integrace nevládních organizací
 • Podpora technologických platforem v působnosti rezortu MZe
 • Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků
 • Podpora činnosti potravinových bank a dalších subjektů s humanitárním zaměřením
 • Podpora na účast producentů a zpracovatelů zemědělských produktů v režimech jakosti Q CZ
 • Zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat
Štítky: