PGRLF vyhlásil programy Provozní úvěry, Investiční úvěry a Investiční úvěry Zemědělec

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond vyhlásil 7. kolo programů Provozní úvěry a Investiční úvěry. Podpora určená na snížení jistiny úvěru v režimu de minimis může nově činit maximálně 30 000 EUR. Současně PGRLF také vyhlásil nový program Investiční úvěry Zemědělec, který je určen pro zemědělské prvovýrobce, jenž jsou zároveň malými a středními podniky. Sběr žádostí probíhá průběžně a začíná 18. 6. 2018. Celkem bude přijato maximálně 250 žádostí dohromady v rámci všech tří programů.

Programy Investiční úvěry a Provozní úvěry jsou určeny pro zpracovatele zemědělských produktů, pro podnikatele z řad zpracovatelů dřeva, vlastníky lesa a obce, které se zabývají odpovídajícími činnostmi z oblasti lesního hospodářství a zpracování dřeva, a též pro zemědělské prvovýrobce, kteří však v rámci těchto programů nemohou žádat o podporu v režimu de minimis na snížení jistiny úvěru. Podpora určená na snížení jistiny úvěru v režimu de minimis může činit maximálně 30 000 EUR. U začínajících podnikatelů, kteří nepůsobí v dané oblasti podnikání déle než 24 měsíců, může být poskytnuta podpora v režimu de minimis až do výše 80 % z celkové výše poskytnutého úvěru, pro ostatní žadatelé může tato podpora činit až 50 % z celkové výše poskytnutého úvěru.

V rámci 7. kola bude nově otevřen program Investiční úvěry Zemědělec, který je určen pro zemědělské prvovýrobce, kteří jsou zároveň malými a středními podniky. Úvěr může být poskytnut ve výši od 100 tis. Kč do 10 mil. Kč stejně jako v níže uvedeném programu Investiční úvěry. V rámci programu je možné poskytnout podporu na snížení jistiny úvěru maximálně ve výši 400 000 Kč a zároveň maximálně do výše 30 % z celkové výše poskytnutého úvěru. U začínajících podnikatelů, kteří nejsou zapsáni v evidenci zemědělských podnikatelů déle než 24 měsíců před podáním žádosti, může činit podpora na snížení jistiny úvěru maximálně 40 % z celkové výše poskytnutého úvěru.

Sběr žádostí začíná 18. 6. 2018. Maximální počet žádostí, které mohou být podány v daném kole v rámci všech třech programů souhrnně, je 250 žádostí.

Štítky: