Poslední šance pro mladé začínající zemědělce

Poslední šance pro mladé zemědělce
Jste mladí a neklidní? Rádi byste rozjeli své zemědělské podnikání, ale hodila by se vám investice? V dubnu 2018 máte poslední možnost zažádat o dotaci z Programu rozvoje venkova (PRV) na zahájení činnosti mladých zemědělců. Další kolo této výzvy již nebude v období 2014-2020 vyhlášeno. A přece si nechcete nechat utéct 45 tis. eur!

Kdo může o dotaci žádat?

Zemědělský podnikatel, fyzická (FO) nebo právnická osoba (PO), která k datu podání žádosti dosáhla věku 18 let a zároveň není starší 41 let a zemědělské podnikání neprovozuje déle než 24 měsíců (za rozhodující se považuje datum zápisu do evidence zemědělského podnikatele). Pokud je žadatelem PO, musí se FO podílet 100 % na základním kapitálu a poprvé plnit funkci statutárního zástupce. Způsobilý žadatel také musí mít minimální zemědělskou kvalifikaci, dosáhnout jí ale stačí do 36 měsíců od podpisu dohody o udělení dotace.

Na co můžete žádat?

Mezi způsobilé výdaje patří výstavba nebo rekonstrukce zemědělských staveb a technologií pro živočišnou i rostlinnou výrobu, nákup nemovitostí, hospodářských zvířat, sadby, osiva, hnojiv, krmiv a přípravků na ochranu rostlin. Přidělení dotace je podmíněno vytvořením podnikatelského plánu na 4 roky.

O kolik můžete žádat?

Výše dotace je fixně stanovena na 45 tis. eur, přesný kurz přepočtu na české koruny zatím není stanoven, ale přibližně se bude jednat o 1,2 mil. Kč. Celá dotace musí být profinancována do dvou let od podepsání dohody o udělení dotace. Součástí projektu mohou být samozřejmě i výdaje nad rámec dotace, ty si ale žadatel financuje sám.

Pokud chcete vědět víc, napište nám na info@bpresearch.eu. Za nezávaznou konzultaci u nás nic nedáte!

Štítky: