7. kolo příjmu žádostí v PRV

7. kolo PRV
Ministerstvo zemědělství (Mze) zveřejnilo pravidla pro podzimní 7.kolo příjmu žádostí v Programu rozvoj venkova (PRV).

V 7. kole PRV budou rozděleny téměř 3 mld. Kč mezi projekty zaměřené na vzdělávací akce, zemědělské, lesnické i potravinářské podniky a na sdílení technologií a spolupráci. Sběr žádostí bude probíhat v termínu 9. října až 30. října 2018.

Podporované operace:

Pro většinu opatření došlo v aktuálním kole ke změně pravidel, nejčastěji ke změně preferenčních kritérií a alokací na jednotlivé operace. Úprava pravidel, která se týká všech opatření je změna Metodiky prokázání příjmů ze zemědělské prvovýroby, kde došlo k navýšení požadované částky příjmů ze zemědělské prvovýroby na minimálně 146 400 Kč. Nejvíce financí připadne na operaci 4.1.1 Investice do zemědělských produktů, příjemci si mezi sebou rozdělí celkem 2 mld. Kč, zároveň však došlo ke snížení maximální výše výdajů, ze kterých může být stanovena dotace a to ze 150 tis. Kč na 75 tis. Kč. Změny týkající se způsobilých výdajů se týkají například operace 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství - s ohledem na pokračující kůrovcovou kalamitu byly mezi způsobilé výdaje zařazeny mokré sklady dříví a odvozní soupravy. Podrobný seznam nejdůležitějších změn je k dispozici zde.

 

Zájemci mohou během srpna a září navštívit tři semináře:

  • 24. srpna 2018 – České Budějovice
  • 4. září 2018 – Olomouc
  • 14. září 2018 – Praha
Štítky: