Úvěrové programy pro podnikatele

Úvěrové programy pro podnikatele
Podnikatelé a zemědělci mohou žádat o zvýhodněné úvěry na své podnikatelské aktivity.

Program Expanze

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) vyhlásili výzvu Expanze. Jedná se o finanční nástroje (bezúročné úvěry) pro malé a střední podniky na realizaci podnikatelských projektů pro zahájení a další rozvoj jejich podnikání a zvyšování podnikatelské aktivity. Podpora je určena malých a středním podnikatelům, kteří podnikají v oblastech, jako je např. zpracovatelský průmysl, stavebnictví, maloobchod a velkoobchod, opravy a údržba motorových vozidel, vodohospodářství a zpracování odpadů, výzkumu a vývoje, informační a komunikační činnosti, profesní, vědecké a technické činnosti, administrativní podpůrné činnosti a ostatní činnosti (tj. např. opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu).

Podporované aktivity:

  • pořízení strojů a zařízení,

  • pořízení a rekonstrukce nemovitých věcí včetně daně z nabytí nemovitých věcí.

  • pořízení dlouhodobého nehmotného majetku

Sběr žádostí probíhá od 1. 6. 2017 do 31. 3. 2019

Výše projektu: 2 mil. Kč - 45 mil. Kč

 

Program Zemědělec

Pro zemědělce je v Podpůrném garančním rolnickém a lesnickém fondu (PGRLF) otevřen program Zemědělec. Jedná se o investiční podporu zaměřenou na realizaci dlouhodobých investičních záměrů s ohledem na restrukturalizaci a zvýšení efektivnosti, modernizaci, snížení výrobních nákladů, zlepšení jakosti a další rozvoj zemědělských subjektů.

Podporované aktivity:

  • nákup techniky

  • investice na výstavbu a vylepšení nemovitého majetku

  • investice na nákup plemenných zvířat

Sběr žádostí probíhá od 2. 4. 2016 do 30. 9. 2019

Výše projektu: 5 mil. Kč - 50 mil. Kč