Známe pravidla pro 5. kolo PRV

5. kolo příjmu žádostí PRV
Ministerstvo zemědělství (Mze) zveřejnilo Specifická pravidla pro žadatele k 5. kolu výzev Programu rozvoje venkova (PRV).

V rámci 5.kola budou podpořeny investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků, inovací a na projekty spolupráce za více než 2,6 miliardy korun. Příjem žádostí bude probíhat v termínu od 10. října do 30. října 2017.

Podporované operace:

Pro páté kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova byly schváleny nové podmínky pro poskytování dotací. Mezi hlavní změny patří skutečnost, že žádost o platbu je možno podat již jen elektronicky, a není nutné předkládat písemné Potvrzení o přijetí na podatelnu příslušného RO SZIF. Také došlo ke zkrácení lhůty pro zveřejnění seznamu Žádostí o dotaci kategorií "Doporučen", "Nedoporučen", "Náhradník" z původních 28 dnů na 14 dnů od ukončení příjmu žádostí. Současně došlo naopak k Prodloužení lhůty pro doložení dokladů po podání Žádosti o dotaci z původních 70 dnů na 93 dnů do 31. 1. 2018, a tomu odpovídající prodloužení lhůty pro výzvu na odstranění nedostatků ze 175 dnů na 196 dnů od ukončení příjmu žádostí. V neposlední řadě byla upravena definice zakázky a další úpravy kapitoly č. 9 týkající se zadávání zakázek v souvislosti s novým zákonem o zadávání veřejných zakázek a aktualizovanou Příručkou pro zadávání veřejných zakázek. Další změny týkající se jednotlivých operací viz zde.

 

K 5. kolo příjmu žádostí proběhnou 3 informační semináře.

  • České Budějovice: Výstaviště České Budějovice, Husova 523, 25. 8. 2017 od 14:00h
  • Olomouc: Slovanský dům, Hynaisova 11, 7. 9. 2017 od 10:00h
  • Praha: Těšnov 65/17, 12. 9. 2017 od 10:00h
Štítky: