Zemědělci

3. kolo výzev PRV
Ministerstvo zemědělství (MZe) zveřejnilo pravidla pro 3. kolo výzev Programu rozvoje venkova (PRV) 2014–2020, které proběhne ve dnech 11.–31. 10. 2016.
PGRLF informoval, že 16. 6. 2016 dočasně ukončil přijímání žádostí v rámci programů Investiční úvěry a Provozní úvěry.
Celkem ve 13 operacích proběhne příjem žádostí v nadcházejícím jarním kole výzev PRV ve dnech 3.-16. 5. 2016. Přibližně dva týdny před otevřením příjmu žádostí budou zveřejněny i formuláře žádostí na Portálu farmáře, kde je nutné žádost podat elektronicky (vyjma objemných příloh, které lze odevzdat v listinné podobě na podatelně SZIF).
Známe pravidla 2. kola PRV
Ministerstvo zemědělství zveřejnilo podrobné podmínky pravidel pro 2. kolo příjmu žádostí do PRV, včetně několika změn. Samozřejmostí je překládání žádostí o dotaci a povinných a nepovinných příloh prostřednictvím Portálu farmáře.
Staňte se mladým začínajícím zemědělcem
Přinášíme vám podrobné informace týkající se výzvy Zahájení činnosti mladých zemědělců. Sběr žádostí bude probíhat od 3. 5. 2016 od 8:00 hodin do 16. 5. 2016 13:00 hodin.

Stránky