Zahájení 4. kola příjmu žádostí v rámci programu Investiční a provozní úvěry PGRLF

Podpůrný garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) zahájí 26. 6. 2017 příjem žádostí do programů investiční a Provozní úvěry.

Program investiční nebo provozní úvěry je určen pro chovatele skotu, ovcí, koz, prasat nebo drůbeže či pěstitele ovoce, vinné révy, chmele, zeleniny, brambor, cukrové řepy, květin, školkařských výpěstků okrasných či ovocných druhů, pěstitele léčivých, aromatických a kořeninových rostlin (LAKR) nebo lnu a konopí, dále zpracovatele zemědělských produktů, podnikatele z řad zpracovatelů dřeva, vlastníků lesa a obce, které se zabývají odpovídajícími činnostmi z oblasti lesního hospodářství a zpravování dřeva.

Novou podporovanou investicí v rámci investičního úvěru je sadbový materiál pro výsadbu vinic na základě povolení pro novou výsadbu. Žadatel, který je pěstitelem vinné révy a který pořizuje sadbový materiál pro výsadbu vinic na základě povolení pro novou výsadbu, předkládá k žádosti o investiční úvěr kopii rozhodnutí o povolení pro novou výsadbu dle čl. 63 a 64 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, které není starší 3 let.

Pro nové kolo došlo také k úpravě znění pravidel, které jsou k dispozici na internetových stránkách. Žádost bude možné podávat pouze elektronicky prostřednictvím elektronického formuláře. Formulář je možné vyplnit již před zahájením příjmu žádostí. Elektronický příjem žádostí je popsán v Příručce pro podání žádosti. V případě úspěšného podání žádosti obdrží žadatel potvrzovací e-mail, ve kterém bude uvedeno datum podání žádosti a pořadí, v jakém byla žádost přijata.

Maximální počet žádostí, které mohou být podány v daném kole v rámci obou programů, je 250 žádostí.

Sběr žádostí probíhá od 26. 6. 2017 od 7:30.

Štítky: