Harmonogram OPPIK 2018

Harmonogram OPPIK 2018
Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejňuje Harmonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pro rok 2018.

Seznam výzev a termínů příjmu žádosti (mimo výzev ITI):

V. Výzva Potenciál - 1/2018 - 6/2018

IV. Výzva Služby infrastruktury - aktivita a): 1/2018 - 5/2018

I. Výzva Proof of Concept - finanční nástroj: 1/2018 - 5/2018

I. Výzva Rizikový kapitál - finanční nástroj: 1/2018 - 12/2022

IV. Výzva ICT a sdílené služby: 2/2018 - 6/2018

IV. Výzva Smart grids II. (Přenosová síť): 3/2018 - 10/2018

II. Výzva Úspory energie - aktivita Energeticky efektivní budovy: 3/2018 - 12/2018

I. Výzva Poradenství - služby pro začínající MSP: 4/2018 - 7/2018

I. Výzva Poradenství - v režimu podpory de minimis pro VTP: 4/2018 - 7/2018

III. Výzva Nemovitosti - finanční nástroj: 10/2018 - 11/2018

III. Výzva Školicí střediska: 2Q 2018 - 3Q 2018

III. Výzva Úspory energie v SZT: 4/2018 - 10/2018

IV. Výzva Obnovitelné zdroje energie - aktivita a) vyvedení tepla a bioplynu ze stávajících výroben elektřiny: 5/2018 - 9/2018

IV. Výzva Obnovitelné zdroje energie - aktivita b) výstavba a rekonstrukce zdrojů KVET z biomasy: 5/2018 - 9/2018

IV. Výzva Obnovitelné zdroje energie - aktivita c) výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla z biomasy: 5/2018 - 9/2018

IV. Výzva Obnovitelné zdroje energie - aktivita d) výstavba a rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren (do 10 MWe instalovaného výkonu): 5/2018 - 9/2018

V. Výzva Spolupráce - Klastry: 5/2018 - 9/2018

IV. Výzva Partnerství znalostního transferu: 5/2018 - 9/2018

IV. Výzva Úspory energie: 7/2018 - 12/2018

V. Výzva ICT a sdílené služby: 9/2018 - 1/2019

II. Výzva Proof of Concept: 11/2018 - 3/2019

IV. Výzva Inovační vouchery: 1/2019 - 6/2020

Avízo na výzvy ve vazbě na vyjednávání s Evropskou komisí:

V. Výzva Inovace: 6/2018 - 10/2018

VI. Výzva Aplikace - bez účinné spolupráce: 6/2018 - 9/2018

VI. Výzva Aplikace - s účinnou spoluprací: 6/2018 - 9/2018

IV. Výzva Nízkouhlíkové technologie - a) Elektromobilita: 9/2018 - 12/2018

IV. Výzva Nízkouhlíkové technologie - c) Druhotné suroviny: 9/2018 - 12/2018

IV. Výzva Nízkouhlíkové technologie - d) Úprava bioplynu na biometan a jeho vtláčení do sítě: 9/2018 - 12/2018

II. Výzva Vysokorychlostní internet: bude upřesněno

Štítky: