Třetí výzvy v OPPIK na úspory energií

Třetí výzvy v OPPIK na úspory energií
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zahájilo v Operačním programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) další příjem žádostí na energetické úspory v podnikatelského sektoru.

Cílem programu je  podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru prostřednictvím realizace energeticky úsporných opatření. Výzva Úspory energie III kontinuálně navázala na druhou výzvu, která byla předčasně ukončena k 31. 10. 2017 kvůli nízkému zájmu. Výzva III byla příznivěji upravena a tak došlo k  navýšení podílu na alokaci pro velké podniky z 20 na 60 %. Model hodnocení a kritéria pro hodnocení a výběr projektů byl zachován dle Výzvy II. Žadateli mohou být malé, střední i velké podniky.

Podporované aktivity:

  • modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách
  • zavádění a modernizace systémů měření a regulace např. opatření hardware a sítě včetně příslušného softwaru související se zavedením systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001
  • modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu
  • modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů
  • snižování energetické náročnosti budov (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla)
  • využití odpadní energie ve výrobních procesech
  • snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů,
  • instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku
  • instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu
  • instalace akumulace elektrické energie

 

Sběr žádostí probíhá od 1. 11. 2017 do 30. 4. 2018.

Výše projektu: 50 tis. - 400 mil. Kč

Výše dotace: 30 - 50 % způsobilých výdajů

Štítky: