MŠMT podpoří materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže

Podpora mimoškolních aktivit
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) na začátku listopadu vyhlásilo dotační program na podporu a rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže.

V rámci tohoto Programu poskytuje MŠMT investiční dotace na udržení a vytváření podmínek pro smysluplné trávení volného času dětí a mládeže a minimalizace příčin vzniku sociálně patologických jevů. Žadateli mohou být pouze nestátní neziskové organizace (NNO). Žadatelé mohou předkládat více projektů i projekty víceleté.

Způsobilé výdaje:

  • náklady na stavební práce
  • úpravu venkovních ploch
  • pořízení vhodného vybavení pro volnočasové aktivity (např. velkokapacitní kopírky, vleky na lodě, keramické pece, velkokapacitní stany, tee pee apod.).

Sběr žádostí probíhá od 2. 11. 2016 do 13. 12. 2016.

Výše dotace: 70 % způsobilých výdajů

Více informací k výzvě Poskytování investičních dotací v oblasti mládeže v roce 2017

Štítky: