Výzvy na podporu infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

Výzvy na podporu infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dvě výzvy na podporu rozvoje infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP).

Výzvy jsou zaměřené na podporu rozvoje infrastruktury škol a školských zařízení, středisek volného času, domů dětí a mládeže, školních družiny a školních klubů, vzdělávacích a školících centra a dalších subjektů podílejících se na realizaci zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání. Podpora může být poskytnuta pouze projektům s vazbou na klíčové kompetence (tj. komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory). Projektové záměry musí být v souladu s MAP nebo s KAP pro vzdělávání. Žadateli mohou být školy a školská zařízení, další subjekty podílející se na vzdělávání, obce, kraje, nestátní neziskové organizace (NNO), organizační složky státu.

Podporované aktivity:

  • přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury
  • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury
  • nákup pozemků a staveb
  • pořízení vybavení budov a učeben
  • pořízení kompenzačních pomůcek

Výzvy podpoří projekty na území obcí s rozšířenou působností mimo hl. m. Prahy. Výzva č. 56 je zaměřena na území mimo sociálně vyloučené lokality a výzva č. 57  je určena pro sociálně vyloučené lokality (SVL), mapa SVL v ČR je k dispozici zde.

Sběr žádostí probíhá od 18. 11. 2016 do 14. 4. 2017.

Výše projektu: 1 mil. Kč - 20 mil. Kč

Výše dotace: 85 - 100 % způsobilých výdajů

Seminář k vyhlášeným výzvám

  • Termín: 19. 10. 2016, 9:30 - 13:30
  • Místo konání: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství (v průchodu), Václavské nám. 833/31, Praha 1

Registrace do 18. 10. 2016 zde.