Co chystá IROP v roce 2017?

Co chystá IROP v roce 2017?
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) v rámci Integrovaného regionálního operačního programu plánuje v příštím roce vyhlásit 24 výzev. Většina výzev bude zaměřena na sociální oblast, kde budou podporovány komunitní centra, sociální bydlení či sociální podnikání. IROP rovněž podpoří rozvoj infrastruktury základních a mateřských škol. Další výzvy budou zaměřené na dopravu a energetické úspory.

Přehled plánovaných výzev na rok 2017*:

 • Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy II., termín příjmu žádostí: 2/2017- 7/2017
 • Komunitně vedený místní rozvoj - řešení rizik, termín příjmu žádostí: 1/2017 - 10/22
 • Infrastruktura pro předškolní vzdělávání II., termín příjmu žádostí: 2/2017 - 8/2017
 • Infrastruktura pro předškolní vzdělávání II. (SVL), termín příjmu žádostí: 2/2017 - 8/2017
 • Komunitní centra II., termín příjmu žádostí: 3/2017 - 7/2017
 • Komunitní centra II. (SVL), termín příjmu žádostí: 3/2017 - 7/2017
 • Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - II., termín příjmu žádostí: 3/2017 - 12/2018
 • Rozvoj sociálních služeb II., termín příjmu žádostí: 4/2017 - 8/2017
 • Rozvoj sociálních služeb II. (SVL), termín příjmu žádostí: 4/2017 - 8/2017
 • Komunitně vedený místní rozvoj  - zdravotnictví, termín příjmu žádostí: 4/2017 - 10/2022
 • Sociální bydlení II., termín příjmu žádostí: 5/2017 - 9/2017
 • Sociální bydlení II. (SVL), termín příjmu žádostí: 5/2017 - 9/2017
 • Polyfunkční komunitní centra, termín příjmu žádostí: 5/2017 - 10/2017
 • Výstavba a modernizace přestupních terminálů II., termín příjmu žádostí: 5/2017 - 9/2017
 • Polyfunkční komunitní centra (IPRÚ), termín příjmu žádostí: 5/2017 - 10/2022
 • Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol II., termín příjmu žádostí: 6/2017 - 11/2017
 • Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol II. (SVL), termín příjmu žádostí: 6/2017 - 11/2017
 • Deinstitucionalizace psychiatrické péče II., termín příjmu žádostí: 5/2017 - 7/2018
 • Muzea II., termín příjmu žádostí: 7/2017 - 11/2017
 • Sociální podnikání III., termín příjmu žádostí: 8/2017 - 1/2018
 • Sociální podnikání III. (SVL), termín příjmu žádostí: 8/2017 - 1/2018
 • Infrastruktura základních škol II., termín příjmu žádostí: 10/2017 - 3/2018
 • Infrastruktura základních škol II. (SVL), termín příjmu žádostí: 10/2017 - 3/2018
 • Energetické úspory v bytových domech III., termín příjmu žádostí: 1/2018 - 11/2018

* Pozn: V případě, že v předchozích výzvách IROP bude dostatečné množství kvalitních projektů, alokace této výzvy bude použita na navýšení původní výzvy a financování projektů, které do ní byly předloženy a úspěšně prošly procesem hodnocení.

Výzvy plánované do konce roku 2016:

 • Sociální podnikání (ITI), termín příjmu žádostí: 11/2016 - 10/2022
 • Sociální podnikání (IPRÚ), termín příjmu žádostí: 11/2016 - 10/2022
 • Regionální vzdělávání (ITI), termín příjmu žádostí: 12/2016 - 10/2022
 • Regionální vzdělávání (IPRÚ), termín příjmu žádostí: 12/2016 - 10/2022
 • Komunitně vedený místní rozvoj - sociální podnikání, termín příjmu žádostí: 11/2016 - 10/2022
 • Komunitně vedený místní rozvoj - vzdělávání, termín příjmu žádostí: 12/2016 - 10/2022
Štítky: