Fotovoltaické systémy pro podniky

Fotovoltaické systémy pro podniky
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zahájilo v Operačním programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) příjem žádostí na snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru.

Cílem programu je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru prostřednictvím instalace fotovoltaických systémů. V případě realizace fotovoltaických systémů budou podporovány pouze krystalické FV moduly s účinností nejméně 14 % a tenkovrstvé FV moduly s účinností nejméně 10 %. Výrobna elektřiny z fotovoltaických systémů, která je připojena do přenosové nebo distribuční soustavy nesmí dodat do přenosové nebo distribuční soustavy více než 20 % ročního množství elektřiny vyrobené v jím provozované výrobně elektřiny. Žadateli mohou být malé, střední i velké podniky.

Podporované aktivity:

  • instalace fotovoltaických systémů,

  • instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace energie pro vlastní spotřebu podniku

 

Sběr žádostí probíhá od 16. 6. 2017 do 16. 10. 2017.

Výše projektu: 300 tis. Kč - 100 mil. Kč

Výše dotace: 60 - 80 % způsobilých výdajů.

Štítky: