Nová výzva v oblasti sociálního podnikání

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) vyhlásilo v rámci Operačního programu zaměstnanost (OPZ) výzvu k předkládání žádosti o podporu v oblasti sociálního podnikání.

Podpora je určena pro vznik nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání. Mezi doporučené klíčové aktivity projektu patří: vytvoření a zachování pracovních míst, vzdělávání zaměstnanců, marketing sociálního podnikání, provozování sociálního podnikání, sledování environmentálního dopadu. Žadateli mohou být obce, NNO, podnikatelé i zemědělci.

Podporované aktivity:

  • vznik nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – integrační sociální podnik 
  • vznik nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – environmentální sociální podnik

 

Sběr žádostí probíhá od 30. 6. 2017 do 30. 11. 2018.

Výše projektu: 400 tis. Kč - 6 mil. Kč

Výše dotace: 85 % způsobilých výdajů.