OPPIK podpoří energetické úspory

Řídicí orgán OPPIK vyhlásil výzvu v programu Nízkouhlíkové technologie (NUT) a Obnovitelné zdroje energie (OZE).

NUT

Program Nízkouhlíkové technologie (NUT) je zaměřen na pořízení elektormobilu, ale i na pořízení dobíjecí stanice nebo na pilotní projekty pro zavádění technologií akumulace energie aj. Žadateli mohou být podnikatelské subjekty všech velikostí.

Podporované aktivity:

  • pořízení elektormobilu

  • pořízení (rychlo)nabíjecích (neveřejných) stanic pro elektromobily v rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřebu

  • pilotní projekty na zavádění technologií akumulace energie

  • zavádění technologií k získávání druhotných surovin

  • zavádění inovativních technologií, kterými se budou z použitých výrobků získávat efektivním způsobem cenné druhotné suroviny

  • zavádění inovativních technologií na výrobu inovativních výrobků vyrobených z druhotných surovin

Sběr žádostí probíhá od 1. 3. 2017 do 31. 5. 2017.

Výše projektu: 50 tis. Kč - 100 mil. Kč

Výše dotace: 25 - 70 % způsobilých výdajů

 

OZE

Program Obnovitelné zdroje energie (OZE) podporuje výrobu a distribuci energie pocházející z obnovitelných zdrojů. Podporovány budou zařízení s největší efektivitou a bez negativního vlivu na elektrizační soustavu. Žadateli mohou být zemědělci a podnikatelé.

Podporované aktivity:

  • vyvedení tepla ze stávajících výroben elektřiny

  • výstavba a rekonstrukce zdrojů kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy mimo vlastní spotřebu a vyvedení tepla do výměníkové stanice včetně,

  • výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla z biomasy mimo vlastní spotřebu a vyvedení tepla do výměníkové stanice včetně,

  • výstavba a rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren (do 10 MWe instalovaného výkonu).

Sběr žádostí probíhá od 15. 2. 2017 do 15. 7. 2017

Výše projektu: 1 mil. Kč - 100 mil. Kč

Štítky: