Úvěry obcím na opravy a modernizaci bytového fondu

Úvěry obcím na opravy a modernizaci bytového fondu
Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) poskytuje obcím a městům zvýhodněné úvěry na úhrada nákladů spojených s opravami nebo modernizacemi bytů nebo ke splácení úvěru.

Program je otevřen každý rok a příjem žádostí probíhá kontinuálně. Úroková sazba z úvěru poskytnutého fondem činí 3 % ročně. Alokace programu pro letošní rok činí 20 mil. Kč. Žadateli mohou být obce a města.

Využití úvěru:

 • připojení k veřejným sítím technického vybavení – rozvod vody, plynu, kanalizace, elektřiny, včetně vnitřních rozvodů;

 • výměnu oken, střešní krytiny a krovu včetně výměny a oprav odpadních dešťových svodů;

 • opravu vnějšího pláště včetně balkonů, zateplení objektu, sanace vlhkého zdiva;

 • opravu společných prostor – výtahu, schodišť, komínového tělesa, kotelny (pokud slouží k vytápění a ohřevu vody v daném objektu), tepelného čerpadla apod.;

 • opravy a modernizace vnitřního interiéru – dveře, podlahy, omítky, ústřední topení, vestavná kuchyně, vestavné skříně, modernizace sociálního zařízení;

 • opravu či pořízení nových garážových vrat, pokud jsou součástí rodinného domu;

 • pořízení a instalaci solárních panelů (sloužící na ohřev vody a vytápění v daném objektu).

K financování splácení úvěru je potřeba, aby:

 • lhůta splatnosti úvěru nepřesáhla 10 let,

 • jistinu bylo možno splácet postupně v dohodnutých splátkách, popřípadě ji bylo možno splatit předčasně,

 • obec byla povinna neprodleně úvěr splatit, použije-li prostředky z úvěru k jinému účelu, než ke kterému byl Fondem poskytnut.

 • zajistit úvěr může obec několika způsoby: zástavou nemovitosti, zástavní smlouvou k pohledávce, vystavením směnky a směnečného vyplňovacího prohlášení.

Sběr žádostí probíhá od 1. 1. do 31. 12. 2017.

Více informací o Programu

Štítky: