Vyhlášení výzvy podporující výsadbu stromů

Vyhlášení výzvy podporující výsadbu stromů
Nadace ČEZ podpoří liniovou výsadbu stromů v Praze v rámci výzvy s tematickým názvem Stromy.

Od prvního června začne Nadace ČEZ přijímat žádosti v rámci druhého kola výzvy Stromy, jejímž cílem je zlepšení životního prostředí prostřednictvím podpory liniové výsadby stromů. Obce či městské části hl. m. Prahy budou moci podávat žádosti až do 31. července.

Výzva podpoří zejména výsadbu nové zeleně původních druhů dřevin a jejich odrůd v podobě alejí, stromořadí a zelených bariér proti větru a prachu. Dále bude podpořena liniová výsadba stromů u veřejných budov a obnova liniové zeleně na mezích. Z výzvy bude možné financovat i výsadbu galeriové zeleně podél vodotečí a návesních nádrží. Realizace se tedy předpokládá na veřejném prostranství v obytných nebo zastavených plochách obcí nebo v jejich extravilánu. Rovněž je při výsadbě předpokládáno zapojení veřejnosti či zájmových sdružení v obci.

V rámci výzvy naopak nebude možné podpořit jinou než liniovou výsadbu, výsadbu nepůvodních dřevin (např. thují, cypřišů, stříbrných smrků atd.), výsadbu okrasných stromů či úpravu parků.

Žádat v rámci výzvy mohou obce nebo městské části hl. m. Prahy.

Sběr žádostí probíhá od 1. 6. 2018 do 31. 7. 2018.

Výše podpory: max. 150 tis. Kč.

Štítky: