Jaký je rozdíl mezi kolovou a průběžnou výzvou?

Kolová výzva znamená, že žádosti v ní podané jsou hodnoceny všechny najednou po uzavření příjmu žádostí a podpořeny jsou v pořadí podle počtu bodů dosažených v kvalitativním hodnocení.

Průběžná výzva znamená, že jednotlivé žádosti o dotaci jsou hodnoceny průběžně v pořadí, v němž jsou podány, a to až do vyčerpání celkové alokace. V průběžné výzvě (na rozdíl od výzvy kolové) neprobíhá kvalitativní soutěž s dalšími žádostmi, je však nutné splnit minimální stanovené požadavky výzvy.