Co znamená označení CZ-NACE?

CZ-NACE je označení pro klasifikaci ekonomických činností, resp. oborů, ve kterých subjekt vyvíjí svou ekonomickou činnost. Tento systém vychází z klasifikace ekonomických činností v rámci celé EU a navazuje na celosvětové statistické klasifikace. Svoji CZ-NACE může  každý subjekt zjistit např. v systému ARES. V dotační praxi se toto označení používá pro vymezení okruhu způsobilých žadatelů, kdy dotaci v příslušném programu či výzvě mohou získat pouze žadatelé vyvíjející činnost ve vymezených oblastech CZ-NACE.