Proč se některé výzvy uzavírají předčasně?

Situace, kdy je příjem žádostí o podporu uzavřen ještě před vypršením předem stanoveného termínu, může nastat pouze u průběžných výzev. Děje se tak v případě, že již bylo podáno a vyhodnoceno tolik projektových žádostí, že výše takto průběžně přidělovaných finančních prostředků již vyčerpala celkovou finanční alokaci pro výzvu. V kolových výzvách se příjem žádostí nikdy předčasně neuzavírá.