Jak dlouho trvá příprava žádosti o dotaci?

Délka přípravy žádosti o dotaci se pohybuje v řádu týdnů až měsíců a závisí na mnoha faktorech - na dotačním programu, předmětu výzvy, povinných náležitostech žádosti, výchozím stavu připravenosti projektu, ale také na schopnostech a znalostech zpracovatele žádosti a míře a kvalitě spolupráce všech osob zapojených do přípravy podkladů.