Co je to finanční nástroj a jak se liší od dotace?

Dotace je nevratný finanční grant, který je žadateli/příjemci vyplacen pro účel realizace předem schváleného projektu za předpokladu splnění všech podmínek dotačního programu.  

Finanční nástroj jsou vratné finanční prostředky poskytované žadateli/příjemci nejčastěji formou úvěru, záruky na úvěr či kapitálového vstupu. Prostředky rovněž musejí být použity na stanovený účel, avšak s nimi spojená administrativa je značně jednodušší než v případě dotací.