Co se skrývá pod pojmem ITI?

Zkratka ITI (Integrated Territorial Investments) se do češtiny překládá jako “integrované územní investice”. Jedná se o jeden z nástrojů pro čerpání prostředků z fondů EU. Výzvy ITI jsou určeny pro metropolitní oblasti a sídelní aglomerace s počtem obyvatel nad 300 tisíc. V České republice jich je celkem sedm- Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Ústecko-chomutovská aglomerace, Olomoucká aglomerace, Hradecko-pardubická aglomerace.