Proč je v projektech spoluúčast žadatele?

Spoluúčast (spolufinancování) ze strany žadatele je především motivačním prvkem. Má zajistit vyšší účelnost realizovaného projektu, efektivitu vynaložených prostředků a posílit zájem příjemce dotace na bezproblémovém průběhu realizace projektu. Míra finanční spoluúčasti žadatele se v závislosti na dotačním programu, právní formě žadatele, režimu veřejné podpory a dalších aspektech pohybuje nejčastěji od 5 do 70 %.