Aktuálně

IROP podpoří nízkoemisní a bezemisní vozidla veřejné dopravy
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo 21.ledna novou výzvu č. 20 Nízkoemisní a bezemisní vozidla. Výzva je zaměřena na pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu. Oprávněnými žadateli jsou kraje a obce, pokud poskytují veřejné služby v přepravě cestujících samy a dopravci ve veřejné dopravě, kteří na základě smlouvy o veřejných službách poskytují službu přepravy cestujících.
Získejte dotaci na drobné vodní toky nebo malé vodní nádrže
Ministerstvo zemědělství vyhlásilo výzvu v programu 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích.“ Cílem je zlepšení technického stavu malých vodních toků a vodních nádrží, které podpoří odtokový režim krajiny, posílí retenci vody v krajině a zvětší bezpečnost při zvýšených průtocích. Dílčím cílem je tedy i zvýšení protipovodňové ochrany.
Newsletter 1/2016
Přečtěte si náš pravidelný měsíční newsletter.
Podpora techniky pro Integrovaný záchranný systém z IROP vyhlášena
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo 18. 12. 2015 výzvu č. 19 Technika pro integrovaný záchranný systém (IZS). Výzva je zaměřena na pořízení specializované techniky a dalších prostředků k zajištění připravenosti IZS s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu.
Jaké výzvy nás čekají v OPZ a OPVVV v tomto roce?
Operační program Zaměstnanost (OPZ) a Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV) zveřejnily harmonogramy plánovaných výzev pro rok 2016.
OPZ podpoří pilotní projekty mikrojeslí
V rámci Operačního programu Zaměstnanost byly otevřeny dvě výzvy zaměřené na pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích v ČR. Výzva č. 126 je určena pro území celé ČR mimo hl. m. Prahy a výzva č. 127 pro Prahu.
Od ledna 7 nových výzev v OPPIK
V současné době je otevřeno 7 nových výzev z OPPIK. Způsobilými žadateli jsou velké, střední a malé podniky, výzkumné organizace, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy a univerzity a další instituce terciálního vzdělávání, obecně prospěšné společnosti, komory a zájmová sdružení právnických osob.

Stránky