Aktuálně

OPPIK vyhlásil výzvu na elektromobily a další nízkouhlíkové technologie
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo 7. 3. 2016 výzvu v Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) s názvem "Nízkouhlíkové technologie".
Dotace na zapojení žen na trh práce k dispozici pro firmy i neziskovky
Ministerstvo práce a sociálních věcí otevřelo 10. 3. 2016 v Operačním programu Zaměstnanost (OPZ) výzvu č. 61 na podporu zapojení žen na trh práce. Dotaci lze získat jak podporu konkrétního zapojení žen na trh práce (vzdělávání, poradenství a mentoring), tak na osvětu v otázce genderové či vícečetné diskriminace.
IROP podporuje výstavbu a modernizaci přestupních terminálů
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) 7. 3. 2016 vyhlásilo výzvu Integrovaného regionálního operačního programu v dopravní oblasti, která je zaměřena na výstavbu a modernizaci přestupných terminálů.
MAS a komunitní centra
Agentura pro sociální začleňování společně s Národní sítí místních akčních skupin pořádají v rámci ČR sérii seminářů na téma komunitních center a komunitní sociální práce v rámci komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) a Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).
EU RADAR 2/2016
Dnešní EU není jen Řecko, migrace, Schengen a Brexit. Bruselem, Štrasburkem a Lucemburkem toho hýbe mnohem víc. Pravidelný EU RADAR je tu od toho, aby vám o tom dal vědět. Stručně, chronologicky, občas sarkasticky, ale vždy s odkazy na příslušné oficiální dokumenty, abyste si o dění v EU mohli udělat obrázek i sami. Výběr z EU RADARU je k dispozici také na vládním webu Euroskop.
Nové zvýhodněné úvěry a záruky pro podnikatele
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) 11. 2. 2016 otevřelo druhou kontinuální výzvu programu Záruka 2015 až 2023 pro poskytování záruk k úvěrům pro malé a střední podnikatele (MSP). Výzva je nastavena tak, aby doplňovala připravovaný program podpory EXPANZE v rámci Operačního program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).
Známe pravidla 2. kola PRV
Ministerstvo zemědělství zveřejnilo podrobné podmínky pravidel pro 2. kolo příjmu žádostí do PRV, včetně několika změn. Samozřejmostí je překládání žádostí o dotaci a povinných a nepovinných příloh prostřednictvím Portálu farmáře.

Stránky